The Best bookmaker bet365

Menu

Conferință interactivă “ACCEPTĂ-MĂ! ACCES ŞI EGALITATE PE PIAŢA MUNCII”

La data de 16.12.2014 , ora 14.00 , în sala de conferinţe a Hotelului “Victoria” din Pitești, str. Strada Egalităţii 21, se va derula conferinţa interactivă cu titlul “Accepta-ma! Acces si egalitate pe piata muncii”

Conferința se adresează angajatorilor, pe care-i informează asupra situației profesionale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și a avantajelor legislative, vizând totodată și identificarea unor măsuri alternative de ocupare cu accent pe flexibilitate și mobilitate.

Prin implementarea acestui proiect ne propunem integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în special a populaţiei rrome, a persoanelor cu dizabilităţi , a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sistemul de stat de protecţie a copilului, din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia ( judeţele : Brăila, Galaţi, Argeş, Prahova) .

Perioada de desfăşurare a proiectului este : aprilie 2014 – octombrie 2015.

În cadrul evenimentului vor participa reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi regionale , reprezentanţi ai potențialilor angajatori, companii, IMM-uri, ONG-uri și instituții publice, experţi pe problematica grupurilor vulnerabile vizate, precum şi reprezentanţi mass-media.

Obiectivul general al proiectului ce se va derula pe o perioada de 18 luni , în Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia (judeţele : Brăila , Galaţi , Argeş , Prahova) constă în facilitarea accesului egal la educaţie , ocupare şi la dezvoltarea unei cariere , în vederea creării unei societăţi inclusive şi coezive , a persoanelor cu dizabilităti , a rromilor, a tinerilor ce au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului,  cu ajutorul unui set integrat de măsuri de informare, formare şi promovare.

Întrucât la finele acestui proiect ne-am propus să obţinem ca rezultate: instruirea a 780 de persoane ce aparţin grupurilor vulnerabile  prin organizarea a 34 cursuri de calificare de nivel 1, 2 si 3, şi a  114 persoane instruite prin programe dedicate profesionalizării personalului de specialitate, prin derularea a 6 cursuri de specializare, acestea fiind dedicate atât grupurilor în risc de excluziune socială,  cât şi personalului angajat în sectorul serviciilor sociale, voluntarilor şi personalului organizaţiilor societăţii civile, am considerat că rolul angajatorilor este unul esențial în procesul de reușită al atingerii indicatorilor proiectului. 

Considerăm că această conferință interactivă vine în întâmpinarea nevoii de informare a acestora cu privire la crearea unei atitudini pozitive și flexibile față de muncă și formarea profesională continuă a acestor grupuri vulnerabile.

Share

The best bookmaker bet365.artbetting.co.uk