Logo

APELE ROMÂNE implementează proiectul WATMAN în valoare de 63 milioane de euro

„WATMAN – Sistemul informatic pentru Managementul Integrat al Apelor” este un proiect de modernizare a infrastructurii în vederea prevenirii inundațiilor și a atenuării consecințelor acestora.

Investiția totală de 63 milioane de euro a fost suportată în proporție de 85% din fonduri europene, restul provenind din buget. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, beneficiare fiind autoritățile responsabile cu managementul inundațiilor din 11 bazine hidrografice din toată țara, printre care și Argeș – Vedea.

Banii vor fi folosiți pentru lucrări de infrastructură, achiziționarea de stații automatizate cu senzori pentru mărirea gradului de siguranță a barajelor și dotarea cu software-uri și hardware-uri a 89 de baraje.

Aceste echipamente vor permite optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente, informatizarea sistemului de colectare a datelor, monitorizarea permanentă a modului de comportare construcțiilor hidrotehnice, precum și retehnologizarea mijloacelor de intervenție în caz de inundație.

Printre obiectivele specifice socio - economice regăsim: întărirea capacității de intervenție în caz de inundații a A.N. ”Apele Române”, dar și îmbunătățirea sistemului de alarmare și avertizare a populației din zonele afectate de inundații și reducerea timpului de reacție, în vederea prevenirii efectelor inundațiilor.

Proiectul îndeplinește obiectivul global al POS Mediu de protecție și îmbunătățire a calității mediului, precum şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

 

DEZBATEREA.RO