The Best bookmaker bet365

Menu

Finalizarea proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Ştefăneşti

Oraşul Ştefănesti, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului “Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Ştefăneşti”. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Autoritate de Management pentru POR 2007-2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organism Intermediar pentru Turism este Autoritatea naţională pentru Turism. Valoarea totală a proiectului a fost de 563.813,68 lei, din care 560.713,68 lei reprezintă valoarea totală eligibilă. 506.716,96 lei reprezintă valoarea eligibilă nerabursabilă din FEDR, 42.782,45 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar contribuția beneficiarului este de 11.214,27 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 9 luni, începând cu 21.02.2015, urmând să se încheie pe 20 noiembrie 2015. 

Proiectul are ca obiectiv general construcţia şi dotarea unui Centru Naţional de Informare Turistică în oraşul Ştefăneşti din judeţul Argeş. Astfel se urmăreşte facilitarea accesului la informaţiile de interes general necesare în vederea valorificării potenţialului turistic local pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- sporirea gradului de informare în rândul turiştilor;

- promovarea potenţialului turistic al oraşului Ştefăneşti;

- valorificarea atracţiilor turistice din zonă în vederea creşterii economice;

- crearea unei reţele informaţionale prin transmiterea datelor între centrul de informare şi tour-operatori cu privire la potenţialul turistic din zonă.

Grupul ţintă îl reprezintă toţi cei interesaţi de o zonă încărcată de istorie. Necesitatea implementării acestui proiect derivă din potenţialul turistic al oraşului Ştefăneşti, ale cărui prime aşezări, la Goleşti şi Ştefăneşti, sunt consemnate într-un act emis la data de 5 august 1452, prin care voievodul Vladislav al II-lea întăreşte mai multe proprietăţi ale unor boieri. La Valea Mare se mai păstrează ruinele conacului lui Constantin Brâncoveanu; casa (acum muzeu memorial) în care a trăit marele romancier al neamului românesc, Liviu Rebreanu; vila actriţei Lucia Sturdza Bulandra; conacul familiei Goleştilor (transformat în muzeu); conacul “Florica” al familiei care a dat ţării doi dintre făuritorii României moderne, I.C. Brătianu şi fiul său Ionel I.C. Brătianu. Toate acestea fac parte din patrimoniul oraşului Ştefăneşti. Proiectul conţine şi realizarea unei pagini web, adresa acesteia fiind www.zonastefanesti.ro, precum şi o bază de date şi conştientizează asupra potenţialului turistic al oraşului Ştefăneşti. În acest context, înfiinţarea sau dezvoltarea firmelor de profil presupune apariţia de noi locuri de muncă în beneficiul comunităţii. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Ştefăneşti este amplasat lângă primăria localităţii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Share

The best bookmaker bet365.artbetting.co.uk

Cookie-urile ne ușurează să vă oferim servicii mai bune. Aceastea sunt mici cantități de informație, stocate pe calculatorul tău, ce ne ajută să îmbunătățim experiența ta pe acest site. Le accepți?
Spune-mi mai multe DA NU